ทำไมต้องเลือกใช้แบบหล่อเหล็ก สำหรับงานก่อสร้างหล่อคอนกรีต แแบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ

แบบหล่อคอนกรีตมีหลากหลายประเภท โดยในการเลือกใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งในเรื่องของราคา ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้งาน ความสะดวกในการถอดออกและติดตั้ง จำนวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาและผิวของคอนกรีตหลังถอดออกจากแบบหล่อ โดยวัสดุที่เลือกใช้มีหลากลายแบบดังนี้ 1.แบบหล่อจากไม้แปรรูป หรือไม้อัด สำหรับไม้แปรรูป อาทิ ไม้กระบาก เป็นวัสดุที่มีการใช้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวกในเรื่องของการประกอบ น้ำหนักเบา ง่ายในการเคลื่อนย้าย โดยหากพิจารณาในเรื่องของความคุ้มค่า จะสามารถนำกลับมาใช้ได้ซ้ำ ประมาณ 3-4 ครั้ง ในส่วนของแบบหล่อจากไม้อัด จะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนัง โดยสามารถหล่อทำรูปร่างที่มีลักษณะโค้งได้ดี 2.แบบหล่อเหล็ก หรือแบบหล่อที่ผลิตจากวัสดุเหล็ก […]

Read More »