ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส (SQUARE TUBE)

Description

QUALITY TIS 107:1990

Size Thickness Weight Sectional Area
D x D t (mm) kg/m kg/m2 cm2
25 x 25 2.3 1.53 9.18 1.950
3.2 1.98 11.88 2.526
32 x 32 2.3 2.04 12.24 2.595
3.2 2.69 16.14 3.422
38 x 38 2.3 2.47 14.82 3.147
3.2 3.29 19.74 4.190
50 x 50 2.3 3.34 20.04 4.521
3.2 4.50 27.00 5.726
60 x 60 2.3 4.06 24.36 5.171
3.2 5.50 33.00 7.006
75 x 75 2.3 5.14 30.84 6.551
3.2 7.01 42.06 8.926
4.5 9.55 57.30 12.160
90 x 90 3.2 8.51 51.06 10.840
4.5 11.67 70.02 14.860
100 x 100 2.3 6.95 41.70 8.851
3.2 9.52 57.12 12.130
4.5 13.10 78.60 16.660
150 x 150 4.5 20.10 120.60 25.660
6.0 26.40 158.40 33.630

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส (SQUARE TUBE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *