ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RECTANGULAR TUBE)

Description

QUALITY TIS 107:1990

Size Thickness Weight Sectional Area
D x B t (mm) kg/m kg/m2 cm2
50 x 25 2.3 2.44 14.64 3.101
3.2 3.24 19.44 4.126
60 x 30 2.3 2.98 17.88 3.791
3.2 3.99 23.94 5.086
75 x 38 2.3 3.81 22.86 4.850
3.2 5.15 30.90 6.558
75 x 45 2.3 4.06 24.36 5.171
3.2 5.50 33.00 7.006
100 x 50 2.3 5.14 30.84 6.551
3.2 7.01 42.06 8.926
4.5 9.55 57.30 12.160
125 x 75 2.3 6.95 41.70 8.851
3.2 9.52 57.12 12.120
4.5 13.10 78.60 16.660
150 x 75 3.2 10.80 64.80 13.720
4.5 14.85 89.10 18.910
150 x 100 3.2 12.03 72.18 15.320
4.5 16.62 99.72 21.160
6.0 21.70 130.20 27.630

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RECTANGULAR TUBE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *