เหล็กตัวซี (LIGHT LIP CHANNEL)

Description

QUALITY TIS 1288:1994
GRADE SSC400

Size Thickness Weight Sectional Area cm2
H x A x C (mm) t (mm) kg/m kg/6m
60 x 30 x 10 2.3 2.25 13.50 2.872
75 x 45 x 15 2.3 3.25 19.50 4.137
100 x 50 x 20 2.3 4.06 24.36 5.172
3.2 5.50 33.00 7.007
125 x 50 x 20 2.3 4.51 27.06 5.747
3.2 6.13 36.78 7.807
150 x 50 x 20 2.3 4.96 29.76 6.322
3.2 6.76 40.56 8.607
150 x 65 x 20 3.2 7.51 45.06 9.567
150 x 75 x 20 3.2 8.01 48.06 10.21
4.0 9.85 59.10 12.55
4.5 11.00 66.00 13.97
150 x 75 x 25 3.2 8.27 49.62 10.53
4.0 10.20 61.20 12.95
4.5 11.30 67.80 14.42
200 x 75 x 20 3.2 9.27 55.62 11.81
4.0 11.40 68.40 14.55
200 x 75 x 25 3.2 9.52 57.12 12.13
4.5 13.10 78.60 16.67
250 x 75 x 25 4.5 14.90 89.40 18.92

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กตัวซี (LIGHT LIP CHANNEL)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *