เหล็กแบน (Flat Bar)

Description

QUALITY JIS G3101
GRADE SS400

SIZE Weight of 6 meter
Thickness
3 mm 4.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm
12 mm 1.7 2.5
16 mm 2.3 3.4
19 mm 2.7 4 5.4
25 mm 3.5 5.3 7.1 10.6 14
32 mm 4.5 6.8 9 13.6 18 23
38 mm 5.4 8.1 10.7 16 21 27 34
44 mm 6.2 9.3 12.4 19 25 31 39 52
50 mm 7.1 10.6 14 21 28 35 45 59
65 mm 9.2 13.8 18 28 37 46 58 77
75 mm 10.6 16 21 32 42 53 67 88
88 mm 12.4 19 25 37 50 62 79 104
100 mm 14 21 28 42 57 71 90 118
125 mm 18 27 35 53 71 88 112 147
150 mm 21 32 42 64 85 106 134 177
175 mm 25 37 50 74 99 124 157 206
200 mm 28 42 57 85 113 141 179 236
250 mm 35 53 71 106 141 177 234 294

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กแบน (Flat Bar)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *