เหล็กไอบีม (I – BEAM)

Description

QUALITY

JIS G 3192:1990
JIS G 3101:1995
TIS 1227:1996
GRADE

SS400, SS540

Sectional Dimension (mm) Weight Sectional Area cm2
H x B t1 t2 r1 r2 kg/m kg/6m
150 x 75 5.5 9.5 9 4.5 17.1 102.60 21.83
200 x 100 7.0 1.0 10 5.0 26.0 156.00 33.06
200 x 150 9.0 16.0 15 7.5 50.4 302.40 64.16
250 x 125 7.5 12.5 12 6.0 38.3 229.80 48.79
10.0 19.0 21 10.5 55.5 333.00 70.73
300 x 150 8.0 13.0 12 6.0 48.3 289.80 61.58
10.0 18.5 19 9.5 65.5 393.00 83.47
11.5 22.0 23 11.5 76.8 460.80 97.88
350 x 150 9.0 15.0 13 6.5 58.5 351.00 74.58
12.0 24.0 25 12.5 87.2 523.20 111.10
400 x 150 10.0 18.0 17 8.5 72.0 432.00 91.73
12.5 25.0 27 13.5 95.8 574.80 122.10
450 x 175 11.0 20.0 19 9.5 91.7 550.20 116.80
13.0 26.0 27 13.5 115.0 690.00 146.10
600 x 190 13.0 25.0 25 12.5 133.0 798.00 169.40
16.0 35.0 38 19.0 176.0 1056.00 224.50

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กไอบีม (I – BEAM)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *