สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นแผ่นมาตรฐาน

ขนาด 4′ x 8′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 23.36

ตัวอย่าง

เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 1.2 mm. น้ำหนัก = 1.2 x 23.36 = 28.03 kg.

เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 6.0 mm. น้ำหนัก = 6.0 x 23.36 = 140.16 kg.

ขนาด 5′ x 10′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 36.50

ขนาด 5′ x 20′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 73.00