ทำไมต้องเลือกใช้แบบหล่อเหล็ก สำหรับงานก่อสร้างหล่อคอนกรีต แแบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ

แบบหล่อคอนกรีตมีหลากหลายประเภท โดยในการเลือกใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งในเรื่องของราคา ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้งาน ความสะดวกในการถอดออกและติดตั้ง จำนวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาและผิวของคอนกรีตหลังถอดออกจากแบบหล่อ โดยวัสดุที่เลือกใช้มีหลากลายแบบดังนี้

1.แบบหล่อจากไม้แปรรูป หรือไม้อัด สำหรับไม้แปรรูป อาทิ ไม้กระบาก เป็นวัสดุที่มีการใช้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวกในเรื่องของการประกอบ น้ำหนักเบา ง่ายในการเคลื่อนย้าย โดยหากพิจารณาในเรื่องของความคุ้มค่า จะสามารถนำกลับมาใช้ได้ซ้ำ ประมาณ 3-4 ครั้ง ในส่วนของแบบหล่อจากไม้อัด จะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนัง โดยสามารถหล่อทำรูปร่างที่มีลักษณะโค้งได้ดี

2.แบบหล่อเหล็ก หรือแบบหล่อที่ผลิตจากวัสดุเหล็ก เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีข้อดีในเรื่องของความแข็งแรง นอกจากนี้ยังได้พื้นคอนกรีตที่สวยงาม และคุ้มค่า เนื่องจากสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ทำให้ประหยัดค่าหล่อ โดยเหล็กที่นำมาใช้จะมีความหนาในการผลิตแตกต่างกัน โดยทั่วไปความหนาความอยู่ที่ประมาณ 2-3 mm ขึ้นกับโรงงานที่ผลิต

3.แบบหล่อพลาสติก เป็นอีกแบบที่ได้ชิ้นงานที่สวยงาม และสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งแต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก

คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดีเป็นอย่างไร

1.มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ รักษาทรงคงรูปได้ในขณะใช้งานโดยต้องไม่เกิดการบวม หรือแอ่นตัวเมื่อเทคอนกรีตลงไป
2. จุดรอยต่อของแบบต้องแข็งแรงมั่นคง
3. วัสดุต้องผิวเรียบ หรือค่อนข้างเรียบตามความปราณีตของงาน
4. ต้านทานการเกิดปฏิกริยาจากน้ำปูนได้ ไม่เสียหายระหว่างใช้งาน
5. ไม่กรอบ หรือบางจนเกินไปจนต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานมากกว่าปกติ

สอบถามข้อมูล แบบหล่องานคอนกรีตแบบเหล็ก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LIN (林)METAL MB: 099-096-8282 FB/LINE: @linmetal หรือ www.linmetal.com